เรื่องเข้าใจผิด เกี่ยวกับการถมที่ดิน

ด้วยประสบการณ์การทำงานในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ผ่าน ทำให้เข้าใจเจ้าของที่ดินมากขึ้น เรื่องแรกที่เจ้าของที่ดินคือ วัสดุอะไรก็ได้ราคาถูก และ ถ้าเป็นดินลูกรังราคาเท่าไร นั้นแสดงว่า เจ้าของที่ดินจะเข้าใจว่า ดินลูกรังราคาถูก แต่จริงๆ แล้วการถมดินลูกรังในกรุงเทพฯ ราคาไม่ถูกเลย เพราะเป็นดินที่นำเข้ามาไกล ทั้งจากทาง สระบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม หรือ ราชบุรี ซึ่งเมื่อเทียบกับ ดินประเภทอื่น จะมีบ่อดินที่ใกล้กว่า เมื่อระยะทางไกล จะผ่านด่านชั่งน้ำหนักจากทางเจ้าหน้าที่ทางหลวง จึงทำให้สามารถใส่วัสดุได้เพียงจำกัด หรือ ได้วัสดุค่อนข้างน้อย จึงสามารถสรุปได้ว่า ดินประเภทอื่นๆ จะราคาถูกกว่า ดินลูกรัง แต่ดินลูกรังก็ยังเป็นดินดี เหมาะสมกับการถมที่ดินบดอัดแน่น ทำโรงงาน โกดัง และ ถนน แต่ก็ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกสร้างบ้านเท่าไร แต่ถ้าบ้านคุณอยู่ใกล้แหล่งดินลูกรัง นั่นย่อมถมถูกกว่า ดินชนิดอื่นๆ แน่นอน (หมายเหตุ: ดินลูกรังปลูกต้นไม้ได้ไม่ดี)

การบดอัดดินลูกรัง ทำโรงงาน

เรื่องต่อไปเป็นความเข้าใจว่า วิศวกรก่อสร้าง จะมีความรู้ และ สามารถถมดินได้ดี จริงๆ แล้ว วิศวกรโครงสร้าง หรือ วิศวกรสร้างบ้านจะมีความสามารถทางช่าง และ การสร้างบ้าน สำหรับงานถมที่ดิน สามารถทำได้ แต่ก็ไม่เชี่ยวชาญเท่า คนทำอาชีพถมดิน เพราะ การถมดินต้องใช้ประสบการณ์ และ การทำงานกับเครื่องจักรใหญ่ เพราะดินเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักค่อนข้างมาก และ ผลการทำงานไม่ค่อยเป็นไปตามการคำนวณในกระดาษเท่าไรนะ ดังนั้น นายช่างวิศวกร ก็ยังคงต้องการคำปรึกษาจะคนที่ทำอาชีพถมที่ดินอยู่ ทั้งในเรื่องการเลือกเครื่องจักรในการทำงาน ชนิดของวัสดุที่จะใช้ เทียบกับราคา ระยะทาง และ การหาวัสดุที่จะใช้ถม

อีกเรื่องหนึ่งที่เข้าใจผิดกันเป็นประจำคือ ดินสามารถบดอัดแน่นได้ ซึ่งจริงๆ แล้ว ไม่ใช่ว่าดินทุกประเภทสามารถบดอัดได้ แต่ดินบางประเภทที่สามารถบดอัดได้ เช่น ต้องการให้ถมด้วยดินถมแล้วบดอัดแน่น จริงๆ และ ดินประเภทนี้บดอัดไม่ได้ หรือ บดอัดได้ไม่ดี แต่ความแน่นด้วยการถมแบบทั่วไปก็เพียงพอแล้วสำหรับการปลูกสร้างบ้าน จึงขอแบ่งวัสดุที่บดอัดได้ดี และ ไม่ดีดังนี้

วัสดุที่สามารถบดอัดได้ดี : ดินลูกรัง ทราย หินคลุก ทรายถม ดินดาน

วัสดุที่บดอัดได้ไม่ดี : ดินถมทั่วไป ดินเปียก ดินดำ หน้าดิน

ดังนั้นจึงควรวิเคราะห์ว่าท่านเจ้าของที่ต้องการทำอะไร และ เลือกวัสดุให้ถูกต้องจึงจะดีกว่า เน้นเฉพาะในเรื่องของราคา ถ้าอย่างไรโทรปรึกษา คนที่เชี่ยวชาญเรื่องงานถมดินจะดีกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.