สถิติการคงตัวของคาร์บอนไดออกไซด์ของปี 2014

ผลการรายงานจาก องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency, IEA) เป็นองค์กรที่ร่วมมือกันระหว่างประเทศ เพื่อดูแลในเรื่องของการใช้พลังงานน้ำมัน ได้ออกรายงานการขยายตัวของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide, CO2) เป็นก๊าซที่มีปริมาณมากเป็นอันดับ 4 ในอากาศ มีการเพิ่มตัวสูงขึ้นเรื่อยมา เนื่องจากการทำอุตสาหกรรม และ การเผาไหม้ของพลังงานต่างๆ และ เป็นก๊าซที่ก่อให้เกิดปัญหาปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) ซึ่งถ้ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากจะทำให้ชั้นบรรยากาศมีการดูดซับรังสีอินฟราเรดไว้ และ แผ่ลงมายังพื้นผิวโลกมากขึ้น และ เกิดความร้อนขึ้นที่ผิวโลก โดยจะทำให้ผิวโลก ผิวพื้นดิน และ ผิวน้ำ มีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งตลอด 40 ปีที่ผ่านมา แต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่พืชนำมาใช้ในการสังเคราะห์แสง และ เปลี่ยนให้เป็นออกซิเจน และ น้ำเพิ่มขึ้นในชั้นบรรยากาศ สำหรับการเพิ่มขึ้นในทุกปี จนปี 2014 จากรายงานนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่มีการเพิ่มตัวของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นเรื่องแปลกของผลวิจัย ตัวเลขยังคงอยู่ที่ 32 พันล้านตัน

การเผาพลังงานในอุตสาหกรรม จนเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ซึ่งการคาดการจากนักวิจัยอาจจะเป็นผลมาจากการที่ประเทศจีนมีการใช้ถ่านหินลดลง และ มีการรณรงค์การควบคุมการใช้พลังงาน, การกำจัดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงาน และ สร้างความรับผิดชอบ เน้นการใช้การหมุนเวียนของพลังงานในเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ทางองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ ยังคงเตือนว่า จากผลรายงานของการขยายตัวของคาร์บอนไดออกไซด์ของปี 2014 ซึ่งมีค่าคงตัว เป็นที่น่าพอใจ แต่เราก็ยังคงอยู่ในสภาวะที่ไม่น่าพอใจเท่าไร ควรมีการส่งเสริมความร่วมมือให้มีค่าที่ลดลงจาก ณ.ปัจจุบันนี้ การจัดการสภาพภูมิอากาศของโลกใหม่ยังมีความสำคัญอย่างแน่นอน ไม่ควรชะล่าใจ และ ควรจะร่วมมือกันในมีการลดลง และ ดีขึ้น โดยแนวทางการรณรงค์โลกสีเขียวควรมีการดำเนินการต่อไป มีการออกข้อตกลง และ การบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ เป้าหมายสำคัญคือ ลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิพื้นผิวโลกเฉลี่ยไม่เกิน 2 องศาเซลเซียด เมื่อเทียบกับอุณหภูมิก่อนสู่โลกแห่งอุตสาหกรรมในตอนนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ